RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII 

RAEI - Partea I - Indicatori de structură şi context; rezultate. (Format Excel)

RAEI - Partea a II-a. Descrierea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii din anul şcolar anterior. (Format Word)

RAEI - Partea a III-a.  Evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă.