Programe/proiecte

             Parteneriatele educaţionale vin în sprijinul dezvoltării personalităţii copiilor cu cerințe educative speciale, asigurându-le acestora realizarea autonomiei personale, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei.

În cadrul parteneriatelor și proiectelor educative, în care elevii școlii noastre sunt implicați, urmărim diminuarea sentimentului de inferioritate, de respingere şi evitare resimţit la elevii cu cerințe educative speciale, realizarea unui climat socio-afectiv pozitiv, constructiv, menit să-i motiveze să se implice în acţiunile propuse. Munca în echipă asigură mai multe oportunităţi de alăturare, participare, interacţiune, atât în rândul elevilor, cât şi între partenerii implicaţi. Activităţile propuse sunt extinse spre alte zone din afara şcolii , astfel copiii se apropie de realitatea cotidiană;

Parteneriatele dezvoltă spiritul de colaborare şi întrajutorare, sporesc încrederea în forţele proprii; creează cadrul propice pentru a colabora, a compara, a învăţa de la ceilalţi a-şi exprima părerile, gândurile, bucuriile, speranţele ;

Pentru elevii şcolii noastre parteneriatul este o modalitate benefică şi necesară de a socializa, de a comunica, de a-şi forma acele deprinderi de comportament acceptate de societate, formându-i pentru viaţă în comunitate şi cu comunitatea .

          Incepand cu anul scolar 2011-2012, unitatea noastra scolara a fost cuprinsa in proiectul "Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat"

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea şi stimularea sistemului educaţional special pentru a facilita copiilor cu cerinţe educative speciale (celor cu deficienţe mentale în particular) o înţelegere mai bună a mediului şi a societăţii în care se dezvoltă, cât şi pentru a asigura integrarea acestora si participarea activă şi responsabilă la viaţa socială.

Acest obiectiv s-a realizat prin implementarea unui portal e-learning si 250 de lectii multimedia disponibile online destinate elevilor din invatamantul special. In vederea utilizarii eficiente a acestor resurse in procesul de predare-invatare-evaluare, 10 cadre didactice din unitatea scolara au beneficiat de un program de formare specific pentru a putea aplica si lucra la clsa cu elevii cu CES utilizand materialele online.

            Resursele dezvoltate in cadrul proiectului (lectii educationale multimedia destinate elevilor din sistemul educational special pentru anii de studii I-VIII, pentru 8 materii: bilologie; chi,ie; fiwicq; geogrqfie; istorie; li,bqj; ,qte,qticq; ro,qnq) sunt accesate si utilizate de catre cadrele didactice direct pe portalul https://scolispeciale.edu.ro in scopul cresterii calitatii procesului de predare in beneficiul elevilor.

În cadrul proiectului s-a urmărit:

  • dezvoltarea şi implementarea de lecţii educaţionale destinate elevilor cu cerinţe educationale speciale, ţinând cont de cerinţele programei speciale, de particularităţile acestui grup de copii şi aliniate la standardele internaţionale de curriculum şi calitate şi la principiile unei educaţii inluzive;
  • deprinderea unor abilităţi de bază în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor TIC şi a resurselor şi facilităţilor oferite de Internet de către elevii cu cerinţe educationale speciale
  • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea TIC ca resursă de predare şi integrarea acesteia în educaţie;
  • creşterea capacitatii la nivel central si local de administrare a solutiilor software dedicate imbunatatirii proceselor educationale la nivel de insitutie de învăţământ.

În acelaşi timp, utilizarea computerului în procesul de predare-învăţare la clasele cu copii cu nevoi speciale duce la:

  • o concentrare sporită din partea elevilor cu CES şi deprinderea unor abilităţi de învăţare de bază;
  • o facilitare a trecerii de la un subiect la altul, în cadrul lecţiei;
  • furnizarea unui feedback prompt elevului şi încurajarea acestuia după fiecare etapă parcursă/ fiecare pas realizat; 
  • facilitarea accesului la informaţii inclusiv pentru elevii cu dislexie, ţinând cont de posibilităţile variate de reprezentare multi-media ale aplicaţiei implementate (imagini, sunete etc);
  • creşterea gradului de autodeterminare al elevului, al independenţei acestuia şi nu în ultimul rând al capacităţii de integrare, prin declanşarea de schimbări pozitive la nivel de relaţii inter- şi intra-personale, al abilităţilor senzoriale etc.

© 2016 C.S.E.I. Făgăraş
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți