Legislaţie

Legislaţia subsecventă Legii Educaţiei Naţionale nr.1/201

  1.  OMENCS nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare si                 Functionare a Unitatiilor de Invatamant Preuniversitar.    
  2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat aprobat OMECTS NR.5573/7.10.2011 publicat în M.O. nr.787 din 7.11.2011.
  3. Metodologia privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă OMECTS nr.5574/7.10.2011 M.O. nr.785 din 4.11.2011
  4. Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a copiilor, a elevilor şi tinerilor cu CES OMECTS nr.6552 din 13 dec.2011, publicată în M.O. nr.45 din 19.01.2012.
  5. Metodologia-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale, aprobată prin OMECTS nr. 5575/7.10.2011 publicat în M.O. nr.797
  6. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene / al mun. Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională aprobat prin OMECTS nr. 5555 din 7.10.2011, M.O. nr.759 din 27 10.2011.
  7. ORDIN_5575_2011 Metodologie-cadru_scolarizarea la domiciliu.pdf 
  8. ORDIN_5575_Anexa_Metodologie-cadru_scolarizarea la domiciliu.pdf ORDIN 
© 2016 C.S.E.I. Făgăraş
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți