Despre noi

SCURT ISTORIC

Şcoala Specială cl. I-X-a "s-a născut" în anul 1983 prin înfiinţarea primei clase de elevi cu deficienţe mintale, pe lângă Şcoala gen. nr. 7 Făgăraş, iar în anul 1984 cele cateva clase au devenit Şcoala Ajutătoare Făgăraş afiliată Şcolii Ajutătoare Brădet-Săcele.

Anul 1990 aduce o schimbare în viaţa şcolii prin recunoaşterea şi acceptarea existenţei copiilor cu dizabilităţi intelectuale, astfel că a sporit la 100 numărul de elevii şcolarizaţi, formând 9 clase şi desprinzându-se de cea de la Brădet-Săcele a devenit filială a Şcolii Ajutătoare Braşov.

În aceea perioadă şcoala a funcţionat într-un bloc de nefamilişti, în condiţii improprii.

În urma găsirii unei noi locaţii la Grupul Şcolar de Chimie Făgăraş, colectivul de cadre didactice s-a implicat foarte mult în rezolvarea problemei existenţei şcolii, astfel că s-au identificat surse financiare de sponsorizare care au condus la un parteneriat de lungă durată cu Poliţia din New Castle - Marea Britanie. Aceştia au finanţat în întregime reparaţiile capitale necesare în valoare de 20.000 de lire sterline, şi de asemenea au donat, materiale de construcţii, mijloace de transport ş.a.

Reabilitarea în acest mod a şcolii a creat posibilitatea devenirii Şcolii Ajutătoare Făgăraş ca unitate independentă cu personalitate juridică, prin decizia ISJ Brasov nr 141/1994 a permis sporirea numărului de elevi şcolarizaţi la peste 280 de elevi repartizaţi în 22 de clase şi înfiinţarea internatului şcolar.

Anul 1999 a adus schimbarea denumirii instituţiei în Şcoala Specială Făgăraş

( decizia ISJ Brasov nr 404/1999) iar în anul 2000 a avut loc fuziunea cu Grupul Şcolar de Arte şi Meserii Făgăraş (decizia nr 601/2000), respectiv Colegiul "Aurel Vijoli '' Făgăraş după anul 2000, ca structură a Colegiului.

Începând cu anul 2004 numărul elevilor începe să scadă datorită prevederilor legale referitoare la copiii cu DmiU,care nu mai sunt şcolarizaţi în învăţământul special ci, devin elevi integraţi, care frecventează cursurile şcolare în învăţământul de masă astfel fiind înfiinţate posturile de cadre didactice de sprijin/itinerante.

În anul şcolar 2014-2015 Şcoala Specială I-VIII , în baza hotărârii Consiliului local Făgăraş primeste PRSONALITATE JURIDICA ,sub denumirea CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVĂ FĂGĂRAŞ.

STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ

                 Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş funcţionează ca unitate de învăţământ special cu clasaele I-VIII-a cu program normal , nivel de învăţământ primar şi gimnazial, forma de învăţământ de zi pentru copiii cu dizabilităţi intelectuale medii, severe şi asociate , invatamant liceal special în lichidare si învăţământ profesional special, forma de învătământ de zi.

                Învăţământul profesional special oferă elevilor cu DMU ,DMM din şcolile speciale posibilitatea de continuare a studiilor dupa clasa a VIII-a, pe baza orientărilor şcolare şi profesionale ale CJRAE Braşov în următoarele domenii :

-domeniul mecanica - calificarea tinichigiu - vopsitor auto

-domeniul alimentatie publica si turism - calificarea bucatar


© 2016 C.S.E.I. Făgăraş
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți