Misiunea şi viziunea şcolii

MISIUNEA ȘCOLII

În şcoala noastră, punem în operă EDUCAŢIA pentru TOŢI prin TOLERANŢĂ, SOLIDARITATE, CONVIVIALITATE şi INCLUZIUNE. Misiunea şcolii este aceea de a asigura un mediu şcolar incluziv în care drepturile şi demnitatea elevilor cu dizabilităţi să fie respectate.

Considerăm că fiecare elev este o valoare, un caz unic, o provocare pentru inovaţie, având atât potenţialităţi cât şi dizabilităţi; realizăm recuperarea maximal posibilă a lor cu scopul integrării profesionale şi sociale. Chiar dacă sunt diferiţi elevi şcolii noastre au aceleaşi nevoi sufleteşti ca şi noi.

Am fost şi vom fi constant preocupaţi să implementăm programe personalizate de recuperare/învăţare adecvate nivelului de dezvoltare intelectuală, recuperării retardului curricular cu care elevii noştri vin. Credem în dreptul la educaţie al tuturor copiilor, dincolo de dificultăţile de dezvoltare ce pot apărea într-un moment sau altul al vieţii lor.

Credem în dreptul la educaţie al oricǎrui copil, în dreptul la şanse egale, în respectul individului, al unicităţii şi individualităţii fiecaruia. Credem şi vedem în fiecare copil un potenţial de învǎţare şi de dezvoltare pe care ne străduim mereu să-l descoperim şi să-l valorificăm. Asigurăm servicii specializate centrate pe nevoile copiilor cu cerinţe educative speciale astfel încât să construim bazele integrării şi normalizării în funcţionarea socio-profesională de mai târziu.

VIZIUNEA ȘCOLII:

Noi ne imaginăm:
• o şcoală în care toţi părinţii / tutorii sunt implicaţi activ în educaţia copiilor lor.
• o şcoală în care există o puternică legătură între şcoală, acasă, şi comunitate.
• o şcoală în care toţi elevii să se împlinească sau să-şi atingă standardele.
• o şcoală în care toţi copiii să integreze ceea ce au învăţat în situaţii de zi cu zi.
• o şcoală în care personalul este susţinut şi are resurse pentru a-şi desfăşura munca.

© 2016 C.S.E.I. Făgăraş
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți