Strategii

Optiuni strategice

Opţiunile strategice derivă din misiunea unitaţii şcolare. Ele sunt selectate pornind de la oportunităţile consemnate la diagnoza(ca resurse strategice urmarind însă şi compensarea slăbiciunilor şi evitarea ameninţărilor)

 • Principalele opţiuni strategice reprezintă de fapt accente strategice pe dezvoltarea următoarelor domenii:
 • 1).dezvoltare curriculară
 • 2).dezvoltarea resurselor umane
 • 3).atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
 • 4).dezvoltarea relatiilor comunitare
 • 5).dezvoltarea institutională
 • Reforma curriculara, considerată acum cheia reformei învăţământului românesc, este asteptată de elevi, părinti, cadre didactice, fiind o condiţie a consolidării caracterului performant al învătământului, precum şi a participării acestuia în compatibilizarea societăţii românesti cu structurile europene.
 • Oferta curriculară la liceu conduce la individualizarea şcolii şi folosirea la parametrii maximi ai resurselor umane şi materiale, acesta conţine:
 • -obiective pe termen lung si mediu ale şcolii
 • -numărul de clase pe fiecare an de studiu pe profile şi specializari.
 • -repartizarea numarului de ore apartinând trunchiului comun pentru fiecare disciplină.
 • -oferta disciplinelor opţionale de la CDS si CDL (acestea trebuie dezvoltate astfel încât să păstram tradiţia dar şi să răspundem prompt cerinţelor comunităţii locale. Iată de ce se va supune atentiei părintilor, elevilor, cadrelor didactice, agenţilor economici tematica disciplinelor opţionale, o preocupare deosebită pentru asigurarea şi perfectionarea resurselor materiale şi umane. Un interes deosebit trebuie acordat, în special resurselor umane şi ne propunem să actionăm în mai multe direcţii:
 • -conştientizarea cadrelor didactice titulare sau suplinitori privind necesitatea susţinerii examenelor de obţinere a gradelor didactice ceea ce asigură o legatură permanenta cu noutaţile metodice, pedagogice, psihologice şi de specialitate.
 • -dotarea bibliotecii cu manuale şi cărţi de specialitate în vederea documentării.
 • -participarea la cursurile de formare continuă organizate de C.C.D sau la activităţile metodice organizate în şcoala sau zonă.
 • -încurajarea cadrelor didactice de a participa la elaborarea de programe şcolare.
 • -participarea la olimpiadele pe discipline a cât mai multor elevi sau la concursurile pe meserii, ceea ce presupune automat o pregătire suplimentară.
 • -dotarea corespunzatoare a cabinetelor, laboratoarelor, atelierelor cu mijloace moderne de învaţământ.
 • -păstrarea legăturii dintre şcoală şi agenţii economici în vederea obţinerii performanţelor dorite dar şi în idea unei posibile selecţii a absolvenţilor ca viitori angajaţi ai societăţilor comerciale.
 • -atragere de donaţii si sponsorizări.
© 2016 C.S.E.I. Făgăraş
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți